4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY k provozu školy ze dne 5. 5. 2021

Vážení rodiče,
v souladu s informacemi k provozu škol a školských zařízení bude výuka od 10. května 2021 do odvolání realizována ve škole následujícím způsobem:

Od 10. 5. do 14. 5. 2021

Prezenční výuka žáků přípravné třídy, 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C, 9. C bez rotace
Prezenční výuky žáků 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B – rotačně
Zahájení prezenční výuky žáků 6. A, 7. A, 8. A, 9. A – rotačně
Pokračování distanční výuky žáků 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B dle stávajícího rozvrhu

Rozvrhy hodin budou pro prezenční formu výuky upřesněny třídními učiteli.

Další týden
Pokračování prezenční výuky žáků přípravné třídy, 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C, 9. C bez rotace
Zahájení prezenční výuky žáků 6. B, 7. B, 8. B, 9. B – rotačně
Distanční výuka ve třídách 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

Rozvrhy hodin budou pro prezenční formu výuky upřesněny třídními učiteli.

Testování žáků na covid-19:
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále osobní přítomnost na vzdělávání zakázána (MZd). Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.
Je umožněna asistence zákonným zástupcem viz Manuál Covid-19.

Průběh testování můžete zhlédnout zde (naše škola obdržela Singclean testy):

 • testování bude probíhat dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 (ke stažení zde),
 • testy budou neinvazivní, to znamená, že odběr bude z přední části nosu,
 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem - není nutná asistence zdravotnického personálu,
 • testování žáků 1. stupně a speciálních tříd bude prováděno v pondělí před zahájením vyučování 7.30 hodin jednou týdně,
 • testování žáků 2. stupně bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování od 7.30 hodin,
 • žáci si test budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků,
 • žák se ve škole nemusí testovat pokud:
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

 

Školní stravování

 • všichni žáci, kteří mají zájem o odběr stravy, si přihlásí obědy sami,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce,
 • bude probíhat za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb,
 • všem žákům v distanční je umožněn odběr stravy do nosičů od 13. 45 do 14.00 hodin, pokud mají zájem o odběr stravy musí si ji sami přihlásit (webová aplikace e-strava, nebo telefonicky na tel.č. 558 443 138, popř. na email vedoucí školní jídelny: marta.musalkova@sestka-fm.cz.),
 • při vyzvedávání obědů do jídlonosiče je jídlo možno vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa,
 • pro cizí strávníky do odvolání nevaříme.

 

Školní družina

 • ranní dohled od 6.30 do 7.40 hodin,
 • pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity jako ve třídě,
 • provoz školní družiny - denně od konce vyučování jednotlivých tříd do 16.00 hodin. Ve třídách školy.
 • ranní příchod dětí do družiny hlavním vchodem školy (odpolední odchod dětí z družiny také hlavním vchodem – rodiče nahlásí jméno dítěte paní vrátné,
 • v době od 14.00 do 15.00 děti prosíme nevyzvedávat (za příznivého počasí budou chodit ven a bude probíhat organizovaná činnost školní družiny).

 

Vstup a pohyb třetích osob v prostorách školy:

 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

 

Ochrana nosu a úst:

 • žáci - respirátory FFP2 nebo chirurgické roušky,
 • zaměstnanci školy - respirátory FFP2 (standardy dle MO MZd),
 • všichni žáci musí mít i vlastní dezinfekci a dvě náhradní roušky.

 

Děkuji za spolupráci
Ve Frýdku-Místku 5. 5. 2021
Mgr. Šárka Nahodilová
ředitelka školy