4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Školská rada

Členové školské rady

1. Martin Procházka, předseda                    za zákonné zástupce žáků

2. Monika Kryštofová, místopředsedkyně    za zákonné zástupce žáků

3. Eliška Fuksová                                         za pedagogické pracovníky školy

4. Kateřina Klímová                                      za pedagogické pracovníky školy

5. Soňa Bystroňová                                      za zřizovatele

6. Michaela Davidová                                   za zřizovatele

 

Činnost školské rady

Dle §168 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Volební řád