4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Mgr. Soňa Halamová


Kontakt:
halamovas@4zsfm.cz

 

Konzultace dle potřeby žáků, rodičů a pedagogů, po předchozí domluvě.

  • koordinuje a realizuje preventivní program školy
  • poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům v případě prevence a projevů rizikového chování (agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování)