4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Tomáš Kania

Kontakt: kaniat@4zsfm.cz

Konzultační hodiny nejsou přesně vymezeny. Na základě zkušeností se konzultace poskytují průběžně podle potřeby žáků, pedagogů a zákonných zástupců žáků.

  • poskytuje individuální konzultace pro vycházející žáky a jejich rodiče
  • je zodpovědný za správné a včasné odeslání přihlášek na SŠ
  • poskytuje zákonným zástupcům žáků a žákům informace při odvolacím řízení
  • zprostředkovává kontakt zákonným zástupcům žáků se střediskem výchovné péče, PPP, SPC
  • svolává a vede výchovnou komisi
  • projednává se zákonnými zástupci žáků výchovné problémy žáků
  • zajišťuje zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních